OJSATN HOMEPAGE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ส.น.ญ(น.)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานภาคเหนือ

ประกาศ

เนื่องจากในวันที่ 7 ธ.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันจักรยานรายการเชียงใหม่คลาสสิคเรส  จึงของดใช้เส้นทางถนนสายหน้ามหาวิทยาลัย

ดังนั้น ขอให้ผู้ที่จะเดินทางมาเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ที่คณะมนุษยศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 7 ธ.ค. 57  ช่วงเช้า กรุณาเลี่ยงใช้เส้นทางถนนสายหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถใช้เส้นทางขาเข้าได้ที่ประตูวิลล่าผาพิงค์  หรือแนะนำให้ใช้เส้นทางขาเข้ามหาวิทยาลัยตามเส้นทางถนนสุเทพ (ประตูคณะเกษรศาสตร์ , ประตูคณะศึกษาศาสตร์) หรือประตูข้างมหาวิทยาลัย(ประตู ปตท.)

 

 

 


 

 

ประกาศ

ห้องสอบเเละรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (7 ธันวาคม 2557)

ห้องสอบ: Download

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ N1: Download

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ N2: Download

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ N3: Download

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ N4: Download

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ N5: Download

 

 


 

 


 

 

ประกาศกำหนดการยื่นสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2557


ขายเเละยื่นใบสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557

download รายละเอียด

 

 


 

รายชื่อ หมายเลขเข้าสอบ และห้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


วันสอบ      อาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557

N1 , N2 , N3      13.00 น. - 16.40 น.
N4 , N5               8.30 น. - 12.00  น.
สถานที่ อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

download หมายเลขห้องสอบ

 


 

 

ทุนการศึกษาเเละทุนเข้าร่วมการอบรมของ ส.น.ญ.

1. ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation : Download รายละเอียด

2. ทุนเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตร การป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย : Download รายละเอียด

 


 

กำหนดวันเวลาการขายใบสมัคร  และการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ปี 2557

1.   ขายและยื่นใบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 11 เมษายน 2557

วันจันทร์ - ศุกร์                เวลา  10.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์              เวลา  09.00 – 16.00 น.           สมาคมฯหยุดทำการ   6 เมษายน 2557 (วันจักรี)

2. สถานที่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานภาคเหนือ)

3/3 ถ.สามล้าน ต. พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร (053) 814-344 , 814-550

ค่าสมัครสอบ

ระดับ  N1 -  N3   @  800  บาท

ระดับ  N4 -  N5   @  600   บาท

วันสอบ วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557

การสอบ ระดับ  N1, N2  และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย    และระดับ  N4, N5   สอบช่วงเช้า

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download รายละเอียด


ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ( 1 ธันวาคม 2556)

  • ทางออนไลน์ สามารถ ดูผลสอบได้ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2557
  • ทางไปรษณีย์ สามารถ โทรฯ(053-814550) ถามได้เฉพาะผลสอบผ่าน /ไม่ผ่าน ตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยแจ้งหมายเลขเข้าสอบ
  • ใบแจ้งคะแนนและใบประกาศ สามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยแจ้งหมายเลขเข้าสอบ
  • ใบแจ้งคะแนนและใบประกาศ จะส่งถึงผู้เข้าสอบตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2557


 

เรียนภาษาญี่ปุ่นในเชียงใหม่ ต้องที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ (หน้าวัดพระสิงห์)


เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
นอกจากนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมกับองค์กรญี่ปุ่น อาทิเช่น การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Speech Contest), การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Proficiency Test), งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ojsatn qr link
ojsatn facebook

อ่านรายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ 
ภาษาไทย

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัย
Nanzan เมืองนาโกยา
ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

nanzan university

ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 

รับสมัครบุคคล

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานภาคเหนือ
รับสมัครพนักงาน

ตำเเหน่ง พนักงานการเงินเเละบัญชี

รายละเอียดคุณสมบัติ

ตำเเหน่ง พนักงานธุรการ

รายละเอียดคุณสมบัติ

Download ใบสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครในวันเวลาทำการของสำนักงานสมาคมฯ
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครแล้วส่งมาที่สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ เลขที่ 3/3 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวงเล็บมุมซองว่า "(สมัครงาน)"

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557