shippai wa seikou no moto nari

ความล้มเหลวเป็นรากฐานของความสำเร็จ

แม้ว่าตอนนี้จะยังล้มเหลวอยู่ก็ตาม แต่หากเรานำข้อผิดพลาดต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้แน่ในสักวันหนึ่ง

Swan
Picture

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ส.น.ญ.(น)

เรียนภาษาญี่ปุ่นในเชียงใหม่ ต้องที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (หน้าวัดพระสิงห์)

เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
นอกจากนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมกับองค์กรญี่ปุ่น อาทิเช่น การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Speech Contest), การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Proficiency Test), งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย

 

ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น

แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Butterfly

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 52

โบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์

Bug

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

ในวันที่ 29 พ.ย. 52 เวลา 09.00 - 12.00 A.M. ณ ยูโฟ โบว์ลิ่ง

สมัครสมาชิก ส.น.ญ.(น)

Insert

ขอเชิญทุกท่านที่เคยผ่านการเรียน , อบรม, ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ