HOME l COURSE l HISTORY l BOARD l CONTACT
Quick Contact
โทรศัพท์ 053-814344
แฟกซ์ 053-814550
Email: ojsatn@hotmail.com

สมัครสมาชิก ส.น.ญ.(น.)

ขอเชิญทุกท่านที่เคยผ่านการเรียน , อบรม, ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก ส.น.ญ.(น.)

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้ว กรุณาแจ้งอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร ขอบคุณครับ...


ดาวน์โหลดใบสมัคร
ฟอร์มใบที่ 1, ฟอร์มใบที่ 2

Links
ส.น.ญ.(น.)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์


แม้ว่าตอนนี้จะยังล้มเหลวอยู่ก็ตาม แต่หากเรานำข้อผิดพลาดต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้แน่ในสักวันหนึ่ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ครั้งที่ 2/2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ, เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ระดับ N1
รายชื่อ, เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ระดับ N2
รายชื่อ, เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ระดับ N3
รายชื่อ, เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ระดับ N4
รายชื่อ, เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ระดับ N5

  เรียนภาษาญี่ปุ่นในเชียงใหม่ ต้องที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (หน้าวัดพระสิงห์)

  เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
  นอกจากนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมกับองค์กรญี่ปุ่น อาทิเช่น การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Speech Contest), การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Proficiency Test), งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย

  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

  อ่านรายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่
  ภาษาไทย

ข่าวเด่นในจังหวัดเชียงใหม่